Magacin za hemikalije sa karantinom

Orman melanim sa staklenim vratima

Orman metalni plastificirani

Orman na točkovima

  • Materijal – INOX

Ormar za operacioni blok sa staklenim vratima

  • Materijal – nerdjajući ćelik PROHROM INOX

Polica sa klizačima

  • Materijal – INOX

Polica stona

  • Materijal – INOX

Police žičane